Om oss

Vad är MY-CLUBROOM?

En funktion framtagen av Card4Action, vilket är ett SaaS bolag med en egenutvecklad applikation som erbjuder nya värden kring personliga möten. Applikationen erbjuder A) En fri användarmöjlighet med digitala visitkort och B) En betald mötesplats med QR koder i mobilen, vilket är MY-CLUBROOM.

Egen plattform 

Utvecklingen startade 2019. All kod är byggd internt i Sverige med support från internationella konsulter. Databasen ligger inom EU i Norden.

Målgrupp

Företag, organisationer och yrkespersoner med kontaktintensivt arbete med många möten, event och nätverksaktiviteter.

Beslutspåverkare

Personer som har ett kontaktintensivt arbete med att både skapa och medverka på olika typer av event och nätverksträffar.

Problemlösning

 Många arbetar idag med sitt kontakt- och nätverkande på Linkedin, vilket inte är helt anpassat för personliga möten. På Card4Action sätter vi användarnas behov i centrum. Idag finns det många system för event och mässor med biljettförsäljning etc. Allt byggt utifrån ett arrangörsperspektiv. Card4Action tar ett användarperspektiv likt vad Spootify gjort inom musikindustrin. Att göra alla typer av möten mer effektiva ur ett användarperspektiv skapar nya värden för flera. Som användare är det lättare att ta del av både information och kontaktuppgifter, men även att själv dela.

Teamet

Tech, event och nätverksexperter med +20års kunskap/erfarenhet av att genomföra event och nätverksträffar. Förstår marknadens behov till 100%.

Affärsmodell

SaaS Abonnemang började lanseras under 2023 med QR-koder till egna digitala klubbrum för 500 SEK – 10.000 SEK / månad. Allt beroende på storlek och serviceinnehåll.

Applicering AI: 

Ett flertal processer går att automatisera för användare för att spara tid och öka träffsäkerhet mot nya yrkeskontakter. Dessa assistenter, såsom sälj- och marknads-assistent m.m. kommer att i mångt och mycket vara baserade på AI och maskin-inlärning.