Företagets Showroom

Det kan vara en mobil säljplats vid kundbesök, event och mässor. Eller en intern informations- och mötesplats för nyanställda och övriga medarbetare.
Förenklar både kundmöten och intern kommunikation!

Neon lampor i fyrkanter

Event & Sponsring

Gäster, åskådare, fans, sponsorer och volontärer har olika behov av information, vilket du lätt tillgodoser med med olika QR koder.
Gör event mer effektiva och lönsamma!

Strålkastare i olika färger

Mässor & Utställningar

Oavsett om du har en fysisk monter eller bara är besökare, kan du använda ditt klubbrum och QR kod. Med en badge runt halsen är det lätt för alla att utbyta information och kontaktuppgifter.
Gör det mer effektivt och lönsamt!

Folkmassa

Grupp & konferensresor

Allt som rör mötesplatsen, innehållet och olika säkerhetsfrågor. MY-CLUBROOM samlar all information inför, under och efter resan, vilket gör det enklare och säkrare för såväl arrangörer som deltagare.
All aktuell information!

Man pratar med någon över video på sin telefon

Föreningar & Nätverk

Gör det lättare att engagera och aktivera era medlemmar till möten och event med direkt information i mobilen. Samtidigt som det blir enklare att lära känna varandra lite bättre.
Gör medlemmar till aktiva fans!

Abstrakt bild

Kontorshotell & CoWorking

För många hyresgäster är nätverkande och interaktion något av de viktigaste vid valet av ny kontorsplats. MY-CLUBOOM är ett effektivt och uppskattat verktyg för alla som vill nätverka mer effektivt
Attrahera nya hyresgäster!

Ett kontorshotell med personer som samtalar

Oavsett vilka möten och event du vill genomföra, så finns det nästan alltid ett klubbrum som passar!

Från AI till RI

Relationship Intelligence

  • Fler möten
  • Värdefulla kontakter
  • Nya vänner
  • Bättre minne
  • Enklare uppföljning
  • Utvecklande
  • Framgångsrikt
  • Inspirerande
En hand åker ut ur en telefon och skakar hand med en annan

GÖR DIG MER MOBIL!

Ett eget klubbrum i mobilen, gör det enklare att förklara vad du erbjuder.

Gör det lättare att få fler engagerade och välinformerade besökare.

Fyll i din ansökan idag så kan du ta emot dina besökare om några dagar.